Škola spisovatelů

V této knize byl otevřen prostor pro sedm desítek začínajících spisovatelů.  Projekt byl pojat jako nekomerční a je doposud největší příležitostí pro amatérské spisovatele v ČR.  Až čas ukáže zda v "síti výběru" Petra Doležala uvízla nějaká ta zlatá rybka.

V této knize dal Petr Doležal prostor vítězné finalistce dětské  literární soutěže Můj svět slov.

Jindřiška Tischerová vydala svojí prvotinu také  prostřednictvím knižního vydavatelství Petra Doležala. Autorka hradila pouze  skutečné náklady na tisk knihy. Ostatní přípravné práce byly hrazeny z našeho vydavatelství.


Slova...slova...slova

Psaní knih je posláním a i když se této iluzi oddává miliony lidí, výsledného a kýženého okamžiku dosáhne mizivé procento z nich. Může to být zapříčiněno mnoha vlivy.

Talent bez píle pouze bolí...

Nedostatek vytrvalosti, peněz, pochybami o sobě samém, neznalostí vstupu do světa knižního průmyslu, nedostatkem talentu a především nereálným očekáváním. 

Přežije tištěná kniha 21.století?

Doby knihám zaslíbené, kdy psali velikáni literatury, jsou nenávratně minulostí a dnes by nikdo jejich díla nekupoval, pokud by nebyla schována za slavným jménem, veřejnosti známém. 

I kniha podléhá zmaru...

Ač je myšlenka nesmrtelná i kniha podléhá zmaru. Když vidím to obrovské množství knih, vždy pomyslím na člověka který stojí za nimi. A snažím se odhadnout kolik ho stála námaha odříkání a zklamání, pokud si nenašla svého čtenáře.

Literární dílna Petra Doležala

V škole psaní vás trochu povedu a poradím, nejen s psaním, a pokud budete mít dost vytrvalosti, dovedu vás až k vydání své první knihy včetně pomoci s uvedením na trh.

Tento projekt je nekomerčním prostorem který se snaží oslovit začínající spisovatele a spisovatelky a poskytnout jim potřebnou podporu. 

A ještě jedna rada před čtením našeho seriálu.

Vždy buďte sami sebou,  za každých okolností a v každé denní i noční době.

Petr Doležal 


Jak napsat knihu.

Prvním krokem je autorova osobnost.


V této fázi se dostává spisovatelům největší svobody tvůrčího psaní. Psaní a jeho rytmus  je u každého z nás originální. Jako otisk prstů či vzhled. A s tím se nedá moc dělat. Je na každém z autorů  aby na sobě pracoval nepřetržitě sám. Jistě, mnohé se dá vylepšit a ovlivnit různými zásahy, ale netěšte se, není žádné universální rady jak se stát spisovatelem. Není nikoho kdo vás naučí psát tak, aby jste s jistotou zaujali. Možná život sám a pozorné a trpělivé naslouchání jeho příběhů  je tou nejlepší školou.  A já k tomu dodávám,  je vždy lepší být originální a charakteristický i za cenu vybočení,  zavržení či nepochopení,  ba odmítnutí.  Protože, pokud tyto reakce nastanou  je jistá naděje,  že jste dokázali něčím rozčeřit stojatou vodu a to je velmi důležité.


Jak se tvoří osobnost spisovatele?


Nejsnadnějším a zároveň nejtěžším krokem  je nalezení sebe samotného. Psaní je celoživotní investice a naše vlastní tělo, mysl a um  jsou stavebními kameny. Jsou vším s čím můžeš pracovat a tak se nebraň výletům, chozením mezi lidi a hlavně poslouchej. Příběhy, které píše život, jsou někdy tiché a skoro nepostřehnutelné a jindy  až moc hlasité. 


Vyhýbej se vzorům v literatuře...


Vzory ve vašem psaní,  myslím ty literární, jsou velmi důležité. Ale pouze do té míry, pokud vás inspirují (třeba svým životem) k samotnému psaní. Pokud se však stane  že je začínáme ve své práci napodobovat, končí to procházkou po vyšlapané cestě úvozem která vás, dřívě či později, zavede k zamčené bráně honosného paláce.  A tehdy  je potřeba se velmi rychle vrátit a vydat svojí vlastní cestou. Jinak hrozí,  že si na tento styl zvyknete a počase jej budete považovat za vlastní. V umění se to stává dosti často a zklamání jsou bolestivá, odrazující a někdy i smrtelná.


Až začnou říkat ten píše jako nikdo před ním...


Může se stát, že to vaše psaní bude objevováno čtenářem rok, pět či deset let (někdy i posmrtně). Každý spisovatel (bez ohledu na komerční známost a úspěšnost) má svého tajného příznivce  který mezi řádky uposlechne výzvu autorovu a bez podmínek využije jeho pozvání a vstoupí dál. A v časech pochyb (a ty se dostavují s kratší či delší periodou) jej vždy podrží a zdůvodní svým zájmem spisovatelovo snažení. A pokud krizi překonáte a opět se s vervou pustíte do tvorby, zjistíte že tohoto mimosmyslového povzbuzení je velmi potřeba a zase říkáte "už nikdy o sobě samém nepochybuji" , nastává ten správný čas pro pochopení následující a velmi důležité poučky

 názory čtenářů mě nezajímají

Protože

Žádného profesionála názor čtenáře nesmí zajímat...


Do té míry, aby měnil nejen svůj koncept, ale aby o sobě začal dokonce pochybovat či odkládal psaní. Přízeň publika je štěstěna vrtkavá a tak ji berte jako krůpěj rosy na květu růže. 

Ale o svého čtenáře se starejte. Pište jak nejlépe umíte a nezapomeňte na pokoru a skromnost. Nikdy však nic osobního. Emoce ponechte pro své literární postavy.


Jak dlouho trvá napsání knihy?


Záleží jenom na spisovateli samotném. Někteří dokáží celou knihu  napsat za jeden den  či volný víkend. Ví se, že Agatha Christie  byla schopna napsat celou knihu, během dvou dnů.  A Karel Čapek dokázal své dílo Matka napsat za jeden večer. Je to snad důkazem talentu? Mírou spisovatelského umu a zkušeností? Osobně píši celou knihu do formátu  základního děje a později se k ní vrátím. Kniha tak zraje jako kvalitní víno ke kterému se také velmi rád vracím.


Kolik stránek by měla mít kniha?


Někdy mě napadá  že bude asi nejlepší, prodávat knihy na váhu. Obecně platí čím více stránek a obrázků a čím větší formát, tím lépe směrem k prodeji. Musíme si uvědomit  že kategorie náročného čtenáře,  toho který knihy kupuje výhradně pro obsah, tvoří necelých 10% z celku.

Toto ovšem neplatí o odborné literatuře (zde je kniha vyhledávána výhradně pro obsah specifickou skupinou čtenářů).

Pokud tedy uvažujete o vydání knihy a myslíte že její obsah již dozrál pro publikování a obstojí v oceánu slov a písmen, směle do toho. 

Několik málo rad před samotnou realizací.

100 stran textu je 

necelý centimetr šíře ve hřbetu knihy. Mrkněte do knihkupectví a zvíte že každá kniha se časem zařadí mezi ostatní a čtenář neuvidí přímo její obálku která nejvíce prodává ( většinou  se na pulty vystavují pouze žhavé novinky) a když bude úzká ve hřbetu snadno ji mezi ostatními přehlédne.

Počet stránek, by měl být vždy dělitelný čtyřkou  

pokud si objednáte k tisku knihu o 103 stranách, zbylý papír který není využit budete muset zaplatit tak jako tak. A těch několik stránek může v nákladu znamenat značnou položku. Pokud text opravdu chybí využijte prostor k reklamě.

Obálka knihy

Obálka knihy  je vlastně její výkladní skříň,  jediný a první vizuální kontakt se čtenářem. Musí zaujmout a něčím ho přitáhnout. Uvědomte si, že jako autor máte několik krátkých vteřin na to, aby se tak stalo.

Obrázek na obálce

Název knihy

Jméno autorovo

Toto jsou hlavní tři pilíře  o které se můžeme opřít. A dostáváme se první fáze a tou je uvědomění  že kniha, byť sebelepší, má startovní pole, mezi ostatními, bez vlastní reklamy velmi a velmi těžké. Reklama dokáže prodávat i špatnou knihu po tisících. Jiná je otázka  vlastní etiky která zní zda  by s něčím takovým autor souhlasil. Vystavuje se totiž  riziku  že jeho další kniha  bude neprodejná  pokud ji ovšem nepodpoří ještě silnější reklamou, kterou zaměří třeba na jinou část potencionálních kupců. 

Pokud budete vybírat obrázek pro svojí knihu, zajděte do knihkupectví a dívejte se na ostatní a ptejte se.

Čím by mě  zaujala ta moje kniha?

A zapomeňte na osobní vztah k ní, uvažujte, pokud to půjde,  jako váš cílový zákazník, tedy čtenář.

Je reklama důležitější než vlastní obsah knihy?

V první fázi při vstupu na knižní trh, neznámého autora, lze na tuto otázku odpovědět zcela jistě ANO.

Samozřejmě,  že kniha musí být zajímavá a dobře napsaná,  ale upřimně si odpovězte. Kolik čtenářů bude mít chuť, to zkoumat? Představte si tu záplavu knih a mezi nimi ta vaše. Jak to jenom udělat, aby si ji čtenář všimnul, aby k ní našel cestu? Máte několik možností reklamy.

Reklamu dělíme na informativní a prodejní.

Popíši své zkušenosti s nimi, tak jak se osvědčily v naší redakci. Nikterak je tím však nezpochybňuji a připouštím že je možné, že jsou účinné a  čtenář s nimi má dobré  zkušenosti.

Rozhlasová reklama

Velmi nepraktická. Kniha je zbavena  své hlavní prodejní zbraně a tou je obálka. 

Reklamy v denním tisku

Jsou krátkodobé a zbytečně drahé. V množství informací, se reklama snadno přehlédne, pokud si nezakoupíte titulní stranu (ta je často v ceně vydání knihy samotné).

Plakáty a výlepní plochy ve městech

Takřka neúčinné i když nejsou, vzhledem ke své velikosti , příliš drahé. Je zde však několik úskalí například nelze kontrolovat jejich dobu vylepení a zabránit přelepení jinými,  aktuálnějšími plakáty. To samé platí o reklamních plochách na nádražích a na opěradlech  laviček.

Reklama na facebooku

Výborná Informační reklama. Uživatel je opakovaně informován o vašem produktu, ale ke skutečnému zakoupení nedochází tak často jak bychom si představovali. Nízká cena je zajímavá ( v řádu stokorun) a reklamu lze opakovat a třeba si i sám sestavit  podle vlastních představ.

Kolik stojí vydání knihy?

Cenová kalkulace podle které se bude počítat finanční náklad na vaší knihu se vždy odvíjí od těchto zásadních ukazatelů.

Náklad

(  Je množství  kusů) v jakém chceme knihu vydat.

Platí obecné pravidlo že při vyšším nákladu(větším množství objednaných knih)  je cena za jeden kus knihy  u výrobce vždy nižší. Přidáváme jednu radu. 

Je úspornější naleznout výrobce který dokáže knihu dovést k finální podobě (to značí že práci vazačskou nezadává jiné firmě). Na to si dejte pozor a při jednání si to zjistěte, protože tento fakt výrazně zakázku může prodražit.

Počet stran

My již víme že má být vždy dělitelný číslicí 4.  Je to důležité abychom zbytečně neplatili za prázdný arch papíru, který se k tisku knihy používá. Kniha se skládá z archů na kterých jsou vytištěny vždy čtyři strany knihy.

Obal knihy

Pevná obálka  (také pevná vazba) je výrazně dražší, ale na druhou stranu její význam na prodejnost je znatelný.  Můžeme ji vylepšit ještě i přebalem ( finanční náklad na přebal samotný je nižší a výsledný efekt velmi výrazný, myšleno  směrem k prodeji). Z vlastního doporučení používáme pevnou vazbou na všech knihách (s vyjímkou pracovních , učebnic a knih odborných). Pevná obálka se stala normou u knih luxusních a drahých encyklopedií.

Brožovaná obálka (také brož) je používaná spíše na knihy odborné, komiksové sešity, pracovní učebnice, detektivní příběhy na cesty... 

Je úspornější variantou při tvorbě knihy a má tu výhodu  že ji dnes dokáže udělat většina tiskáren. 

Ale k jejím nevýhodám patří málo reprezentativní vzhled, snadné poškození při skladování či prodeji výsledné knihy a dosti chladná reakce kupujících  (brožovaná obálka snižuje vizuální hodnotu knihy).

Myslím, že to jsou údaje, které po vás budou vyžadovat v každé tiskárně. Ale co vám nebudou, předem kalkulovat je práce grafika a ta dokáže výslednou cenu  výrazně ovlivnit. Protože  je posláním našeho knižního vydavatelství  pomoc začínajícím autorům grafickou stránkou projektu můžeme z větší, či menší části uhradit.Záleží však jaké jsou představy autora. Zde tedy velmi hrubé odhady kalkulace ceny které by Vám mohli pomoci s orientací.
Při počtu stran 100, černobílé, brožované obálce, černobílých textech a ofsetovém papíře 80  můžete operovat se základní cenou, při nákladech  300 , do 40 Kč za jeden kus. při nákladu 500 do 35 Kč za jeden kus při nákladu 1000- do 22 Kč za jeden kus. Jedna dobrá rada. Pokud budete chtít vydat knihu v barevném provedení tedy pamatujte  že se cenově zlevní  pokud bude každý sudý list barevný a lichý černobílý. Třeba první list barevné fotografie a druhá strana, doprovodný text. A ještě jedna rada, nemyslete si že nízkonákladový tisk je cestou ke čtenáři. Ten je určen pouze pro sváteční autory kteří chtějí překvapit knihou svojí rodinu. Tyto tisky jsou značně ve finále nákladné.

Co od své první knihy neočekávat.

Rozhodně se neopíjejte představou slávy, peněz a nehynoucího úspěchu. Uvedením knihy na knižní trh teprve všechno začíná a i před jejím vydáním  je potřeba učinit mnohé kroky k jejímu snazšímu startu. První titul je většinou problematický a stává se milníkem na cestě k psaní. Mnoho autorů jeho zdánlivý neúspěch odradí od dalšího psaní.

Distribuce knih

V České republice, není pro distribuci knih příliš velký výběr společností, kterým knihu můžete svěřit. Obchodní podmínky, jsou pro prodej vašich knih dost devastující. V případě, že si vydáte knihu na vlastní náklady v menším nákladu ,a snažíte si jí prodat různými způsoby distribuci zaplatíte za prodej:

60%

Navíc je kniha v komisním režimu prodeje, to znamená, že jí vlastně půjčujete bez záruky  nejen prodeje,  ale i poškození obalu či knihy samotné  které vám nikdo neuhradí. A pokud se knihy prodají, své peníze dostáváte po delší době  jak je uvedeno ve smlouvě (běžně 90 dnů, od vystavení faktury). Napadne vás zkusit prodej knihy jiným způsobem. Můžete ji prodávat sami? 

Samozřejmě, ale jak toho dosáhnout?

 Prostřednictvím internetu, objíždět jednotlivá knihkupectví? Myslím, že po určitém čase se vrátíte na začátek a knihu nabídnete distribuci a pokud bude mít o titul zájem čekají vás, výše popsané podmínky.

Kolik nových titulů se vlastně objevuje na pultech knihkupectví v České republice?

V roce 2014 bylo v České republice dodáno na pulty knihkupectví1 8 379 knižních titulů.
Beletrie 5129

Dětská kniha 1962

Učebnice 1698

V této záplavě knižních publikací  se jeden titul( od začínajícího a neznámého autora) snadno přehlédne.  Zavedená praktika pak velmi rychle okoukané tituly  přesunuje do sítě prodejen s levnými knihami. Zde se kniha stává dárkem, který je levný a nic se s ním nepokazí. Mnohdy jej dárce ani obdarovaný  ani nečte.

International Standard Book Number

ISBN kód

Jedná se o mezinárodní čárový kód, který slouží ke snadnějšímu dohledání ceny knihy a sledování její prodejnosti. Jeho uvedení usnadňuje proniknutí knihy do různých databází.

Přihlášení k systému ISBN je dobrovolné a je bezplatné.

Píši to protože  jsme našli některé nabídky k vydání vlastní knihy v minimálním nákladu. Kde je nabízeno obstarání ISBN kódu  za úplatu 1000 Kč !  Ale knihy bez tohoto kódu distribuce či prodejci odmítají, takže se bez něho  nedá kniha dostat do prodeje.
Pokud budete ve fázi vydání knihy, která je podle Vás, právě na představení  čtenáři dostatečně připravena, mějte toto na paměti.