Audio kniha je návrat na samý začátek dobrodružství zrození knihy. Návrat do oněch časů, kdy krajinou putovali vypravěči příběhů, aby dali posluchačům na okamžik zapomenout na někdy lichotivou či naopak ponurou realitu života. 

LITERÁRNÍ KALENDÁŘ

24.srpen 

Karel Hlaváček

Dnes si připomínáme 145 let od narození českého dekadentního malíře a spisovatele, básníka,  zakládajícího člena a předsedu sokolské organizace v Praze -Libni. Svým dílem se řadil mezi představitele českého symbolismu, ale jak v umění malířském, tak ve své činnosti spisovatelské byl doceněn až posmrtně. Jeho osobní život byl provázen finančním nedostatkem a přežíváním z občasných honorářů či darů rodiny. Publikoval výhradně v časopise Moderní revue (zde vycházela jeho díla literární i výtvarná). 

Zemřel ve velmi mladém věku a předčasně na tuberkulózu( dvacet tři let) a svým dílem se řadí k významným a předním postavám českého dekadentního umění. V Hlaváčkových sbírkách vyniká hudební rytmika metafor a slovních spojení.


Z díla: 

Pozdě k ránu

Mstivá kantiléna

today news-vážení a milí přátelé. Dnešek je pro nás ve znamení veselí z opojného vinného moštu a setkání s mnoha příjemnými lidmi, kteří k nám zamíří. Poezie končícího léta je vznešená, ale i trochu nostalgická.  

Audioknižní impérium Petra Doležala


Rok 2019 pro knižní vydavatelství Petra Doležala znamená jednu z nejdůležitějších změn v celé jeho historii a zásadní posun produkce k novým technologiím. Neznamená to však úplný zánik slova v tištěné podobě, která je zatím nejprodávanější knižní formou, a proto se v edičním plánu i na příště počítá s novým tištěným titulem.S naší značkou se budete moci postupně setkat na přebalech knih které jste četli či je vlastníte, ale také s novinkami které dosud nebyly vydány. V redakci si myslíme že mluvené slovo dává knize jiný rozměr a zpřístupní naše knihy i lidem kteří jsou nevidomí, neradi čtou pro málo času či si oblíbili tuto formu na dlouhých cestách a nebo audio knihy používají jako uspávací médium pro svoje děti. 

Mini galerie z naší momentálně "fialové" literární zahrady.

Milí návštěvníci, především ti pravidelní. Přijměte naši mini galerii jako pozvánku k nám. Budeme se těšit na vaší návštěvu.


Ediční plán 1/2019

V prvním pololetí letošního roku připravujeme pro audioknižní distribuci následující tituly:


Čtení mysli podle petra doležala 1/4 

( Hororové povídky:  Pilotní díl, Vítr, Fanynka, Šepot, Šlépěj, Krutovláda hodinového strojku)-již v prodeji.


Čtení mysli podle petra doležala 2/4 

(Hororové povídky: Někoho sis přivedl s sebou, Stínař, Samael, Ani stopa po Zakovi)

5/2019


Čáry máry s prutem 1/2 

(Rybářské povídky:  Čáry máry s prutem, O kaprovi co se stal labskou legendou, Stříbrný tloušť, Rybí profesor) 5/2019Obdivuhodný svět vín Petra Doležala 1/10

( Velké putování po vinařských chodníčcích s Petrem Doležalem-Základy vinařské abecedy- část první.)

5/2019

Obdivuhodný svět vín Petra Doležala 2/10

 (Velké putování po vinařských chodníčcích s Petrem Doležalem-Základy vinařské abecedy- část druhá.)

6/2019

Čáry máry s prutem-2/2

(Rybářské povídky: Můj největší lipan, Zbrklost se nevyplácí, Ryba viděná, Štičí silvestr)

6/2019

V měsíci květnu obohatíme naši nabídku audioknih  o CD nosiče. 

Petr Doležal mezi "svými" studenty

Petr Doležal a jeho vinařské knihy

Vztah autora k vinohradnictví a vinařství lze vystopovat již v dětství (dědeček vlastnil rozsáhlé vinohrady a malý Petr na nich o prázdninách pracoval). Později po studiích na gastronomických školách (Škola společného stravování,Hotelová škola) a praxi ve vedení velkých  gastronomických zařízeních(Hotel Černigov v Hradci Králové) odchází do soukromého podnikání. Vínu se začíná věnovat naplno, otevírá jeden z prvních soukromých podniků v ČR, navštěvuje mnohé vinařské země (pracovní stáž v Německu) a zakládá svojí Akademii sommelierů. Petra Doležala lze označit za zakladatele české sommelierské školy, Své zkušenosti předává studentům při výuce na odborných gastronomických školách a při organizaci sommelierských soutěží. Později získává podporu  francouzského velvyslanectví a akreditaci Ministerstva obchodu pro tuto činnost, Jeho vinařské knihy mapují evropské vinařské země(Francii-Německo-Řecko-Itálii-Rakousko) a dodnes patří mezi ceněné a uznávané (Doležalova publikace věnovaná německému vinařství byla vyhodnocena jako nejlépe zpracovaná kniha o problematice vín z této země) první kniha z této edice věnovaná francouzskému vinařství je dnes již kultovní záležitostí. Známý se stal díky svému Lexikonu Českého vinařství (patronem knihy byl ministr zemědělství a ministr kultury).Výpravná kniha která se jako jediná věnovala slavné historii vinohradnictví v Čechách, na kterou navazoval dvěma Lexikony o problematice moravského vinařství. Dodnes se nenašel žádný jiný  autor, který by se tak rozsáhle knižně vinohradnictví a vinařství, v naší zemi, věnoval.

Generace, která pocítí nejvíce důsledky současného drancování přírody.

Je potřeba začít právě u nich.

Až vyrostou, budou z mnohých rekultivátoři krajiny či architekti planety.

Přednášky Petra Doležala k Světovému dnu vody.

V měsíci dubnu zahajuje naše redakce, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, sérii přednášek pro základní školy regionu o nutnosti změny vztahu člověka k životodárné vodě. Přednášky jsou doplněny množstvím názorných ukázek a vedeny velmi zábavnou, ale zároveň naučnou formou, Petr Doležal tak navazuje na svojí osvětovou činnost kdy byl tento den (22.březen) ve znamení organizování besed dětí s ministrem životního prostředí. 

Nezbytná opatření v boji se suchem


Každá vesnice a město musí mít vybudované obrovské sběrné nádrže na vodu-ty se plní dešťovou vodou a přívalovou vodou z řek a potoků, která protéká krajinou bez užitku.

Změna stravovacího modelu člověka- lidé budou muset urychleně přejít na stravu s výrazným úbytkem masa.

Dramatické omezení výroby masa, živočišná výroba je největším znečišťovatelem životního prostředí a spotřebitelem vody.

Rekultivace krajiny do které se vysazují stromy odpovídající novým klimatickým změnám, které nás bohužel postihnou.

Razantní zdražení vody, aby se vyplatilo s ní vůbec hospodařit.Super moucha Flyn

Příběh o dítěti, které se popralo se svojí nemocí, aby raněná moucha, co se obětovala za vyplněný sen malého cvrčka, neskončila v síti pavouka, inspiruje všechny děti a dospělé kteří ztratili víru sami v sebe. 

Jestli někdo dokáže vyprávět a napsat pohádku, která změní po několika větách posluchače v přítele hlavního hrdiny za kterého je svojí odvahou odpovědný, tak je to právě Petr Doležal.


"Skuteční přátelé mají jedno společné srdce a jsou navždy spolu i když je dělí moře a kontinenty. Protože vzdálenost měřena lidskými kroky kreslí pouze čáry na mapách, nikoliv v srdcích, kam vzpomínka letí sotva několik vteřin." 


Zatím poslední Doležalova knižní novinka se objeví na českém trhu v měsíci červenci zatím jako Audiokniha a E-kniha ( také v jazyce anglickém, německém a španělském.) E-Knihy Petra Doležala