Mluvící knihy

Audio kniha je výsostným územím tmy. Stačí přivřít oči a stanete se součástí podmanivé iluze, kterou jste dosud ochutnali pouze z útržků snů nad ránem.
Takové jsou mé mluvící knihy, ve kterých každá myšlenka dostává křídla aby doletěla ke svému posluchači a on užaslý zjistil že hrdinové příběhů povstali ze stránek knih. 
Petr Doležal

0/20 ČTENÍ MYSLI PODLE PETRA DOLEŽALA

PILOTNÍ DÍL 

přenese posluchače do horkého léta ve kterém se parta kluků vydá osvěžit do vod hluboké pískovny.Jeden z nich se snaží překonat strach ze skoku do vody.Neumí totiž plavat ale toto přísně střežené tajemství nikomu neprozradí v obavě, že by s ním nikdo nekamarádil. Začne se tedy modlit před skokem a když už stojí na samém kraji zaslechne varující hlas toho druhého v sobě.

 A večer onoho dne,kdy jej všichni opustili v pohrdání nad jeho zbabělostí,začíná s učením jak se dívat skrze oči na přízraky co nosí lidé ve svých hlavách.

Osoby a obsazení

Vypravěč: Petr Doležal

Dětské postavy:Matěj Formánek,Jiří Kvapil,Daniel Mataj

Scénář,dramaturgie a hudební režie: Petr Doležal

Nahráno ve studiu Benas ve dnech 3-5.12.2018


HOROR 
1/20 ČTENÍ MYSLI PODLE PETRA DOLEŽALA

VÍTR

na Vichrném kopci stojí opuštěný dům kolem kterého se rozkládá zpustlá zahrada.K domu přichází chlapec s dívkou, která nese ve svém náručí malé dítě. Stavení jí děsí, ale chlapec ji posléze přemluví a ona na chvíli ztrácí své obavy sotva spatří dům zevnitř.Když v něm uklidí a uvaří si polévku vítr nesměle zaklepe na okno jako hladový pocestný, ale chlapec místo pozvání ke stolu před ním pevně dovře okno. Rozlobený vítr zatlačí kouř,který doposud stoupal kolmo k oblakům,dovnitř a když chlapec otevře dveře aby vyvětral, vítr vtrhne za nimi.


Osoby a obsazení
Vypravěč: Petr Doležal
Dívka:Radka Pavlištová
Chlapec:Jiří Kvapil
Scénář,dramaturgie a hudební režie: Petr Doležal
Nahráno ve studiu Benas ve dnech 3-5.12.2018

HOROR 


2/20 ČTENÍ MYSLI PODLE PETRA DOLEŽALA

ŠEPOT

malý Miro je od narození postižený ztrátou tří prstů na pravé ruce. Před posměchem kamarádů nachází úkryt u svého dědy, který pracuje jako vizážista mrtvol a učí chlapce co vše se musí s těly udělat než se vystaví k poslednímu rozloučení při velkém obřadu.

Tvrdí mu, že mrtví nás stále slyší a když přiveze z márnice bývalou slavnou herečku, která se zabila skokem z mostu,zeptá se ho Miro zda nemůže být alespoň trochu živá když hrála čarodějnice a princezny. Děda užaslému dítěti vypráví příběh o Ozvěně mrtvých, což je měděná trubka čouhající z hrobu, která spojuje svět živých a mrtvých.


Osoby a obsazení
Vypravěč: Petr Doležal 

Děda: Petr Doležal 

Miro: Matouš Koupal

Scénář,dramaturgie a hudební režie: Petr Doležal

Nahráno ve studiu Benas ve dnech 3-5.12.2018

HOROR


3/20 ČTENÍ MYSLI PODLE PETRA DOLEŽALA

Fanynka

Peggy je věrnou fanynkou světově slavné popové zpěvačky Luisy. Nepatří však k běžným fanynkám jenž sice uznávají svůj idol ale jak dospívají tak se jejich zájem vytrácí. Peggy jde ve svém obdivu až na samý okraj reality a jednoho dne, sotva usedne k zrcadlu, nemůže uvěřit co v jeho odrazu spatří.
Stává se inverted negative, identickým klonem slavné zpěvačky. V opojení podobou vybíhá na ulici a dívky, mezi které patřila ještě včera i ona, ji obdivují a jsou ochotny udělat vše pro získání její přízně. Peggy uvěří že je opravdová Luisa. A když jednoho dne někdo zazvoní u dveří skromného domku na kraji města, kde Peggy žije, nasadí si kapuci a bez zaváhání otevře svému osudu.

Osoby a obsazení:
Vypravěč: Petr Doležal
Peggy: Radka Pavlištová
Patrik:Petr Doležal
Scénář,dramaturgie,hudební režie:Petr Doležal
Nahráno ve studiu Benas ve dnech 3-5.12,2018

HOROR