Seznamte se : Petr Doležal rybář

Žádná z mých knih se bez lovů ryb či jenom naděje neobešla.

"Častokrát se mě ptali, co vlastně na tý rybařině mám ? Co je to za sílu, která nás nutí neustále se vracet na ta samá místa. Bláhově jsem si myslel, že čím víc toho řeknu, tím to bude přesvědčivější. Dnes už ale vím, že skutečná rybařina se dá vyjádřit jediným slovem: 

Volnost."Za dobu, kdy Mladý rybář vycházel, jsme obdrželi do redakce od dětí tisíce dopisů, zorganizovali desítky rybářských setkání s organizacemi ČRS po celé České republice, soutěže, výlety a závody...

Unikátní rybářský časopis Mladý rybář

Měsíčník Mladý rybář byl jediným periodikem, které si kladlo za cíl vzbudit zájem u nejmladší generace rybaříků o ochranu vody a jejího nejbližšího okolí. Všechny rubriky byly s dětmi konzultovány a s časopisem spolupracovali dětští redaktoři z celé České republiky. Jednotlivé rubriky byly nadčasové a v době největšího ohlasu u čtenářů s redakcí spolupracovalo několik desítek specializovaných obchodů s rybařinou, k dětem promlouvali významní sportovci či umělci, svojí pravidelnou stránku mělo Ministerstvo životního prostředí, spolupráce byla navázána s redakcí Mateřídoušky a byl založen Klub sportovního rybáře. Patronem pravidelných setkání na Ministerstvu životního prostředí s redaktory, při Dnu vody, byl ministr životního prostředí. Za největší úspěch považujeme, že díky naší snaze a osobní interpelaci na ministra zemědělství, jsme dokázali, bohužel pouze na krátký čas, zrušit hanebný lov na živou rybičku. Za tím vším stál v redakci Petr Doležal. Nutno připomenout, že projekt jim byl dotován, protože v Mladém rybáři nebyly žádné reklamy a nízká cena, která umožňoval si jej zakoupit opravdu všem, na pokrytí nákladů nestačila.

Generace, která pocítí nejvíce důsledky současného drancování přírody.

Přednášky Petra Doležala k Světovému dnu vody.

V měsíci dubnu 2019 zahajuje naše redakce, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, sérii přednášek pro základní školy regionu o nutnosti změny vztahu člověka k životodárné vodě. Přednášky jsou doplněny množstvím názorných ukázek a vedeny velmi zábavnou, ale zároveň naučnou formou, Petr Doležal tak navazuje na svojí osvětovou činnost, kdy byl tento den (22.březen) ve znamení organizování besed dětí s ministrem životního prostředí. 

Knihy Petra Doležala s rybářskou tématikou.

Bylo celkem pochopitelné, že se rybářské zážitky z dětských let objeví i na stranách knih Petra Doležala. Jako první vychází soubor rybářských povídek v knize Čáry máry s prutem(před touto knihou napsal Petr Doležal ještě jednu s názvem Z labských proudů a tišin a některé povídky z ní byly později uveřejněny v knize Čáry máry s prutem). Následovala publikace Pod vodou(jednalo se o příběh románového typu, který vypráví o životě ztraceného kapra, který je náhodně objeven rybářem).Vrcholem rybářské tvorby tohoto autora se však stala kniha Chytání na věčné časy (autobiografický román o dětství Petra Doležala). Je škoda, že původní verze byla později zkrácena do současné podoby. Ale i tak se kniha setkala s velmi pozitivním ohlasem (její text vychází přesně z deníků, který si autor jako malý chlapec psal a tím se stává její text nejen autentický, ale především opravdový bez úmyslného zkreslení reality). V loňském roce se začalo s nahráváním některých povídek z knihy Čáry máry s prutem do Audio podoby. Jako první si můžete poslechnout povídku s názvem Štičí silvestr a naplno podlehnout vypravěčskému nadání jejího autora, který vás přenese do oněch časů.

Krmení potěru slunečnic trvá jenom chvilku...

Jak se to přihodí, že se z náruživého lovce stane nelovec?

 Jak říká Petr Doležal s dávkou nostalgie v hlase
"dokud jsem o rybách nepřemýšlel a příliš toho nevěděl, byl jsem šťastný rybář bez jediné pochyby, že chytání na udici či do rukou, by mohlo mít i svojí stinnou stránku."

Ale jak šel čas, často jsem se potácel v pochybách a zkoušel "zaručeně bezbolestné lovy" s háčky bez protihrotů a s dezinfekcí, ale to vše bylo pouze náplastí na vlastní svědomí. Kouzlo rybařiny bylo pryč a i když se mi po lovech stýská, prut do rukou raději neberu. 

S rybami mám však jiná vztah. Na mé kouzelné zahradě mám již sedm rybníčků různé velikosti a tam se snažím ryby chovat. Vybral jsem si Slunečnici pestrou, rybu mého dětství z velkých prázdnin u babičky na jižním Slovensku.

Jsou přítulné a když se mi zasteskne po záběru, navážu udici(samozřejmě bez háčku) a nahodím... Hra začíná.


Fotogalerie našich vodních ploch na Literárních zahradách ve Smrkovém Týnci