ČASOPIS MLADÝ RYBÁŘ

JIŽ NEVYCHÁZÍ

Měsíčník věnovaný rybářské mládeži a dětem, které mají rády přírodu a rybolov. Jediný nekomerční prostor vytvořen pro nastupující generaci. 

Časopis vycházel za přispění Ministerstva životního prostředí ČR a Petr Doležal, jako jeho redaktor a zakladatel, byl za svojí přínosnou práci v osvětě dvakrát nominován na Cenu ministra životního prostředí.

Časopis měl některá nadčasová specifika ( vycházel v letech 2000-2004)

V redakci pracovali pouze dětští redaktoři, rubriky byly dětmi vybírány a upravovány na pravidelných redakčních setkáních včetně problematických 

Kritika dětskýma očima

Kdo si zaslouží nakopat do pr...které se mnohým nelíbily.

Časopis byl plný rad dětem a jejich rodičům, nabádal a vychovával k ochraně životního prostředí, zavedl spolupráce mezi jednotlivými kroužky rybářské mládeže při poznávacích soutěžích a závodech mezi Domy dětí a mládeže z celé ČR.  Nechyběly reportáže o táborech, aktivitách ze života organizací, upozornění na novinky v řádu. 

Jeho přínos byl zásadní a zvýrazňoval  význam kamarádství mezi dětmi a lásky k přírodě s prvky nutné humanity ke všem formám života. 

Časopis však narážel na značné problémy (konkurenční) v celostátním, placeném periodiku Rybářství. Za dobu jeho vydávání přišlo do redakce více jak 6 000 dopisů od dětí a jejich rodičů s náměty na reportáže.

Mimo jiné se redakce a děti zasloužily i o památný zákaz lovu na živou rybičku z humanitárních důvodů, který byl podpořen přímo, ministrem zemědělství panem Janem Fenclem, který byl redakcí časopisu příznivě nakloněn. 

I když nařízení trvalo pouhý týden, byl to obrovský úspěch všech dětí  kteří petice po celé naši zemi podepisovaly a šířily s vědomím, že se jedná o praktiku v lovu , která měla být už dávno zakázána pro její drastičnost.

100,00 Kč